Sismik ve Vibrasyon Çözümleri

Günümüzde Veri çoklu Veri Merkezlerinde saklanmaktadır. Mobil Telefon verileri, e-mailler, kurumsal veri, Ulusak Sağlık verileri, Banka Hesap verileri, Vergi verileri ve bunun gibi yüzlerce farklı sektör verileri Veri Merkezlerinde saklanmaktadır.

Veri Merkezleri özellikle aşağıda sırlanan kritik güçler için yedekli olarak dizayn edilmektedir;

 • İklimlendirme ve Güç Altyapısı
 • İletişim Altyapısı
 • Yangın ve Kaçak Su Güvenliği
 • Kısıtlandırılmış Giriş
 • Yüksek Fiziksel Güvenlik
 • Ve bunun gibi bir çok

Ancak atlanan bir konu olmaktadır ki bu da Titreşimler ve Deprem. Beklenmeyen ivmeler ki bunlar içeriden ve dışarıdan da olabilir, IT cihazlarının zarar görmesine sebep olmaktadır. IT cihazlarının zarar görmesi Verinin zarar görmesine sebep olmaktadır.

 • Yakında ki inşaat titreşimleri
 • Tren yollarının yaratmış olduğu titreşimler
 • Yoğun trafik
 • Jenaratörlerin ilk çalışma sarsıntıları
 • İklimlendirme cihazlarının fanları
 • Ve en önemlisi depremler

ASHRAE ve Uptime Institute sırası ile Operasyonel Devamlılığın sağlanması için Sismik Aktivitenin 0,7m/s² ve 0.8m/s² olması gerektiğini belirtmektedir. Bu da yine sırası ile ivme değeri olarak 0,07g ve 0,08g ivme değerine denk gelmektedir. Bundan daha yüksek ivmeler

 • Operasyonlarda Veri Transferinin gecikmesi artması
 • Depolama ve Hesaplamaların gecikmesi
 • Güç sarfiyatının artması
 • Verinin Okuma ve Yazılmasında hatalar oluşması
 • Veri Tabanlarının çökmesi
 • Veri Kaybı
 • Bozulan Sürücüler
 • Kablo ve Fiber bağlantılarının kopması
 • SLA’lerin yerine getirilememesi
 • Yükseltilmiş Döşemenin Çökmesi
 • Veri Merkezinin kısmi veya tamamının durması

Sismik Risk ve Sarsıntılar Veri Merkezlerinde IT Ekipmanları ve Hassas Cihazlara yatay ve dikey olarak ulaşabilecek Beklenmedik İvmeler yaratacaktır.

Sismik ve Vibrasyon Çözümleri

Mex Dcm Data Center Solutions
//
Cooling and Power Solutions
//
Mex Floor Solutions
yükseltilmiş döşeme